Verhuurvoorwaarden springkasteel

 • Gratis slecht weer garantie. U kunt kosteloos annuleren bij slecht weer tot 4 uur voor het afgesproken leveringsuur.
 • Wij vragen geen voorschot.
 • Wij leveren en plaatsen onze springkastelen steeds zelf. We vragen wel een helpende hand ter plaatse. Op deze manier kunnen wij onze prijzen vrij laag houden. Deze extra service zit in de prijs van de springkastelen in.
 • Party.verhuur houdt zich eraan om zuivere en veilige attracties te leveren in goede staat. De huurder is verantwoordelijk voor de gehuurde goederen tijdens de volledige huurperiode en zal ook permanent toezien op de goede werking.
 • Wij leveren en plaatsen gratis tot 40 km van ons magazijn in Elversele. (routeberekening via routenet)
   
 • Wij plaatsen het springkasteel op de plaats die ons door de huurder wordt aangeduid.
 • Het springkasteel mag na opstelling niet meer verplaatst worden.
 • Uit veiligheidsoverwegingen dient rondom het springkasteel een vrije ruimte van minimaal één meter aanwezig te zijn.
 • De huurder zorgt voor een veilige elektriciteitsaansluiting van 220V 16A aan de achterzijde van de attractie.
 • Een springkasteel moet steeds op een zachte vlakke ondergrond (gras of zand) geplaatst worden. Als op vraag van de huurder het kasteel op een harde ondergrond (klinkers,beton,...) dient geplaatst te worden kan het niet verankerd worden en zijn wij niet verantwoordelijk voor de eventuele schade die daaruit volgt. Het springkasteel mag in geen geval geplaatst worden op steenslag, op oneffen terrein of op plaatsen waar puntige en scherpe voorwerpen (o.a. stenen, glas, ...) voorkomen.
   
 • De attracties worden na elke huurperiode gereinigd en op regelmatige basis gedesinfecteerd.
 • Bij buitensporige vervuiling zullen de reiningskosten worden aangerekend. De huurder doet geenszins pogingen om met producten eventuele vervuiling te verwijderen. Deze kunnen namelijk schade toebrengen aan het materiaal.
 • Bij eventuele vaststelling van schade, al dan niet opzettelijk, zal deze worden verhaald op de huurder.
 • Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen.
   
 • Schoenen, speelgoed, balpennen en stiften (inkt), eten en drinken, dieren en scherpe voorwerpen zijn verboden op een springkasteel. Bij beschadiging draait de huurder op voor de kosten.
 • Er mogen niet meer kinderen tegelijkertijd op het springkasteel als op het label vooraan het springkasteel vermeld staan.
 • Het springkasteel mag enkel betreden worden onder toezicht van minstens één volwassene.
 • Het is verboden om op de muren en het dak van het springkasteel te klimmen, hangen of springen en het springkasteel naar beneden te trekken.
 • Springkastelen zijn gemaakt voor kinderen en niet voor volwassenen.
 • De huurder dient er op toe te zien dat de kinderen niet achter het springkasteel aan de ventilator komen en het kasteel aflaten.
   
 • In geval van regen laat men de attractie opgeblazen! Enkel bij windvlagen en storm mag het kasteel worden afgelaten om schade te voorkomen. Bij niet naleven hiervan zal eventuele opgelopen schade worden verhaald op de huurder.
 • De motor mag in geen geval worden afgedekt wegens kans op oververhitting.
 • Bij langere huurperiodes zal de huurder zorgen dat de attractie ook 's nachts gevrijwaard blijft van diefstal. 
 • De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen van welke aard ook tijdens de verhuurperiode. Evenmin kan de verhuurder aansprakelijk gesteld worden voor schade of letsel ontstaan tijdens de levering, plaatsing, gebruik of ophaling. U kan een verzekering afsluiten via uw verzekeringsmakelaar.
 • De meeste familiale verzekeringen dekken eventuele schade.
 • Bij het leveren moeten alle gehuurde materialen cash betaald worden. Indien de huurder dit via overschrijving wenst, moet dit vooraf gestort worden op de rekening van Party-verhuur.
   
 • Bij ondertekening van de leveringsbon gaat de huurder akkoord met onze verhuurvoorwaarden.
   
 • Bij defect of schade dient de huurder onmiddellijk te bellen naar 0476-52.93.27

rvoorwaarden springkasteel