Algemene verhuur voorwaarden
PARTY VERHUUR V.O.F
Tenten & materialen
 
1. Reservatie 
De reservatie is pas definitief en geldig als deze via onze website besteld is.
2. Annulatie 
Meer dan 3 maand voordien - EUR 0,00
administratieve kost Minder dan 1 week voordien  75% van de huurprijs
3. Betaling
De betaling van de gehuurde tent(en) gebeurt contant voor de opbouw van de tent. OF Op voorhand per overschrijving. 
Alle prijzen zijn inclusief BTW.
4. Levering en plaatsing
Er dient steeds iemand aanwezig te zijn om ons te kunnen tonen waar we de tent moeten plaatsen en om eventueel te assisteren bij plaatsing en afbraak.
De levering is gratis voor steden en dorpen binnen de 40km (gps à korstte route).
Levering is vanaf 17u00 a 18u00
Op halling is ten laatste tussen 12u00 en 22u00 niet op zaterdag of zondag of in overleg met de klant
Voor de plaatsing hebben wij een vrije doorgang nodig van 1-2 meter. Wij leveren ook niet door het huis tenzij je ook daar voldoende plaats hebt om tot in de tuin te geraken.
 5. In ontvangstname:
Bij in ontvangstname zal de huurder een leverrngsbon tekenen. Hiermee verklaart de huurder alle huurvoorwaarden en gebruiksvoorwaarden gelezen te hebben en hiermee akkoord te gaan. Ook bevestigt hij op hoogte te zijn van de werking van het gehuurde goed en heeft hij notie genomen van de goede staat. Indien de huurder bij levering of onmiddellijk nadien schade vaststeld dient hij de huurder te verwittigen. Indien de verhuurder niet op de hoogte gebracht wordt zal deze niet weten of de schade al aanwezig was al dan niet waardoor de schade op de huurder verhaalt zal worden.
Indien op het afgesproken tijdstip niemand aanwezig is om de materialen in ontvangst te nemen zal het toch aangerekend worden.
In geval van niet of laattijdige levering zal de klant geen enkele schadevergoeding kunnen eisen van de verhuurder.
6. Aansprakelijkheid 
De klant is verantwoordelijk voor eventuele schade/ongevallen veroorzaakt door en aan het gehuurde voorwerp tijdens de  gehele huurperiode.
Alle schade anders dan normale slijtage, alsook eventuele reinigingskosten veroorzaakt door abnormaal gebruik zullen worden aangerekend aan de huurder. De huurder blijft verantwoordelijk voor de bestelde huurperiode. 
Wij kunnen in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen, kwetsuren of andere schadelijke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de ontleende materialen.
Indien herstelling of reiniging niet meer mogelijk zijn wordt de werkelijke waarde op het ogenblik van de ontlening van de huurder teruggevorderd.
7. Gebruik
Geen afgevende materialen of plakmateriaal op het tentzeil bevestigen. Anders zijn wij genoodzaakt schoonmaakkosten in rekening te brengen.
Het is ten strengste verboden te bakken, braden of te frituren in de tenten. Dit is nefast voor de kwaliteit ervan.
Bij windvlagen (meer dan 3 à 4 Beaufort) moet de tent winddicht afgesloten worden.
Bij storm of rukwinden van 75 km/u dient de tent te worden afgebroken om schade te voorkomen. U brengt ons dan onmiddellijk telefonisch op de hoogte.
Het is de huurder niet toegestaan om aan het frame van de tent lasten of andere zaken te bevestigen zonder de toestemming van de verhuurder.
Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde materialen aan derden onder te verhuren of in bruikleen af te staan.
De huurder dient er voor te zorgen dat al de gehuurde tenten leeggemaakt en goed bereikbaar zijn voor onze diensten tegen het afgesproken uur van afhaling. Richtlijnen bij huur van catering materiaal
 - Al ons materiaal wordt proper geleverd en moet proper terug gebracht worden
- Schade aan het gehuurd materiaal zal worden aangerekend aan de huurder
- De prijzen vermeld op de website zijn per weekend